Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Căsătoria la ambasadă

Pentru oficierea căsătoriei la ambasadă, este necesar ca viitorii soţi să aibă drept de şedere în SIRIA. Ambasada poate încheia căsătorii atât între doi cetăţeni români, cît şi între un cetăţean român şi un cetăţean străin, dacă legea statului acelui cetăţean nu se opune.

Oficierea căsătoriei va avea loc după trecerea unui termen de minimum 10 zile de la data depunerii cererii însoţită de celelalte acte menţionate în cele ce urmează. În termenul de 10 zile sunt incluse atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se încheie căsătoria. Totodată, între data depunerii actelor şi data oficierii căsătoriei nu trebuie să treacă mai mult de 14 zile, termenul de valabilitate a certificatelor medicale. Prin urmare, căsătoria se oficiază între a 10-a şi a 14-a zi de la data depunerii declaraţiei de căsătorie împreună cu toate actele cerute de lege.


Cetăţenii romîni trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:

  • bărbatul să fi implinit vârsta de 18 ani, iar femeia să fi implinit vârsta de 16 ani;
  • să nu fie deja căsătoriţi;
  • să prezinte documente de identitate valabile (paşaport şi Carte de Identitate), precum şi dreptul de şedere în SIRIA.

Acte necesare

a) cererea de căsătorie, semnată de viitorii soţi la sediul Ambasadei;
b) declaraţia de căsătorie, semnată de viitorii soţi la sediul Ambasadei;
c) câte o declaraţie scrisă şi semnată personal, la sediul Ambasadei, de către fiecare dintre viitorii soţi, din care să rezulte situaţia căsătoriilor anterioare, precum şi faptul că viitorii soţi au luat la cunoştinţă de starea de sănătate a celuilat.

Situaţia căsătoriilor anterioare se dovedeşte, după caz, cu următoarele: 

  • copia legalizată a sentinţei de divorţ sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare; certificatul de deces al fostului soţ;
  • certificatul de căsătorie anterior, cu mentţunea desfacerii căsătoriei.

d) certificatele de naştere în original;
e) paşapoartele româneşti;
f) carte de identitate sau permis de conducere româneşti valabile; pentru cetăţenii români cu domiciliul în SIRIA adresa poate fi probată cu permisul de şedere în această ţară.
g) certificate medicale individuale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, din care să rezulte clar dacă sunt sau nu apţi pentru a încheia căsătoria, traduse la unul din traducatorii autorizaţi;
h) copie paşapoarte martori.


LA CEREMONIA DE CĂSĂTORIE TREBUIE SĂ FIE PREZENŢI VIITORII SOŢI ÎNSOŢIŢI DE DOI MARTORI, CETĂŢENI ROMÂNI, ADULŢI, CU DREPT DE ŞEDERE ÎN SIRIA 

Încheierea căsătoriei între un cetăţean român şi un cetăţean străin.

 

MAE le recomandă românilor aflaţi în Siria să părăsească urgent ţara

29.08.2013

Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că starea de securitate din Republica Arabă Siriană s-a depreciat considerabil. Pe acest fond,…

Acţiunea de repatriere a unui grup de cetăţeni români din Siria

30.06.2013

Ministerul Afacerilor Externe informează că, la data de 29 iunie 2013, a fost realizată o nouă acţiune de repatriere, la cerere, a unui grup de 16 …

Mesaj al MAE adresat conaţionalilor noştri din Siria

21.02.2013

Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti vă încurajează să analizaţi cu atenţie dacă prezenţa dumneavoastră pe teritoriul Siriei se…

Celulă de criză la nivelul MAE privind situaţia din Siria

16.02.2012

Având în vedere deteriorarea situaţiei de securitate din Siria, la nivelul MAE, a fost creată o celulă de criză. Aceasta va fi coordonată de…